Koncerty 2005

        

20. března 2005

Dobříš, kostel ČCE

velikonoční koncert

pozvánka

 

22. března 2005

Praha, kostel ČCE Střešovice

velikonoční koncert

pozvánka

 

26. března 2005

Praha, sbor ČCE Dejvice

velikonoční koncert

pozvánka

 

29. března 2005

Praha, domov Sue Ryder

velikonoční koncert

pozvánka

 

23. dubna 2005

Hradešín, 

kostel sv. Jiří

velikonoční koncert

 

1. prosince 2005

Praha, Dejvické psychocentrum

adventní vystoupení

 

10. prosince 2005

Praha, LDN Motol

adventní vystoupení

pozvánka

 

11. prosince 2005

Praha, Oddělení rehabilitace, FN Motol

adventní vystoupení

pozvánka

 

15. prosince 2005

Praha, 

kostel sv. Klimenta

adventní vystoupení pro Remedium

pozvánka

 

18. prosince 2005

Praha, Jedličkův ústav

vánoční koncert

pozvánka